• FlatWisdom is very suitable for all types of websites; from corporate site to blog site, and it works perfectly in every browser; tested in IE6/7/8, Opera, Safari, Chrome and Firefox.

Лабораторія соціальної психології особистості – структурний підрозділ Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічічних наук України.

Лабораторію було створено у 1994 році.

З цього часу науковим колективом під керівництвом члена-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, професора Тетяни Михайлівни Титаренко розроблялися наступні теми фундаментальних наукових досліджень:

1) “Механізми гармонізації особистісного розвитку та методи психологічної допомоги в критичних життєвих ситуаціях” (1994–1998 рр.);

2) “Соціально-психологічні передумови та детермінанти особистісного вибору” (1999–2002 рр.);

3) “Життєві домагання як соціально-психологічний механізм самоздійснення особистості” (2003–2006 рр.);

4) “Життєві завдання як передумова особистісного самоздійснення в соціумі” (2007–2010 рр.);

5) “Соціально-психологічні практики особистісного життєконструювання в сучасному світі” (2011–2015 рр.);

6) “Технологічний підхід до соціально-психологічної реабілітації особистості, що переживає наслідки травматичних подій” (2016–2018 рр.);

     з 2019 року колектив лабораторії працює над темою:

7) “Соціально-психологічний супровід постраждалих від воєнних дій у період переходу до умов мирного життя” (2019–2021 рр.).

На базі лабораторії виконувались наступні прикладні науково-дослідні роботи:

1) “Науково-методичні засади добору, прогностичної оцінки ефективності, систематизації та застосування засобів профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу серед неповнолітніх і молоді” на виконання національної програми “Діти України” (керівник – Б. П. Лазоренко, 2003–2005 рр.);

2) “Дослідження соціальних установок молоді щодо здорового способу життя” на виконання національної програми “Здоров’я нації” (керівник – Титаренко Т. М.);

3) “Профілактика порушень соціально-психологічної адаптації молодих людей та їхніх батьків до гострого та хронічного стресу” на виконання міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” (керівник – Титаренко Т. М.);

4) “Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій” на виконання міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” (керівник – Титаренко Т. М.);

5) “Науково-методичні засади соціально-психологічної допомоги сім’ї” на виконання міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” (керівник – Кляпець О. Я.).

З 2019 року завідувач лабораторії – Дворник Марина Сергіївна, кандидат психологічних наук, автор монографії “Прокрастинація в конструюванні особистісного майбутнього” та понад 30 інших наукових публікацій з проблем психології особистості, стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених, заступник голови Ради молодих вчених Інституту, заступник головного редактора фахового видання “Наукові студії із соціальної та політичної психології”.

Лабораторія має свою сторінку на сайті Інституту: http://ispp.org.ua/laboratoriya-socialnoї-psixologiї-osobistosti/, а також оновлювану публічну сторінку в соціальній мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/personlab.

Повні тексти деяких праць зі списку основних публікацій можна завантажувати за посиланням: http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lcpo/.

Щиро запрошуємо приєднуватись, знайомитись з науковими роботами, слідкувати за новинами та спілкуватись на наших інтернет-ресурсах!