Прізвище, ім’я та по батькові вченого: Климчук Віталій Олександрович.

Посада, місце роботи, час призначення на посаду: провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України з лютого 2015 р.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук (з 2005 р.), доцент (з 2007 р.).

Теми дисертацій (кандидатська, докторська): канд.: “Психологічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Дата народження, відомості про освіту: 22.09.1979; закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка (“Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика”, 2001 р.); аспірантуру Житомирського державного університету імені Івана Франка (2004 р.).

Інформація про професійну діяльність (до призначення на займану нині посаду), роботу і стажування за рубежем: з 2001 – Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра соціальної та практичної психології; з 2015 – Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України, лаб. соціальної психології особистості, пров. наук. співр.

Членство у вітчизняних та зарубіжних наукових об’єднаннях: Український Інститут крос-культурної позитивної психотерапії і менеджменту, Український Інститут когнітивно-поведінкової терапії, Союз психологів і психотерапевтів України; Асоціація Політичних Психологів України, Асоціація фахівців із подолання наслідків психотравмуючих подій; Всесвітня Асоціація Позитивної Психотерапії.

Державні й відомчі нагороди (включаючи почесні звання):

Наукові інтереси: соціальна психологія мотивації, дискурсивна психологія, математична психологія, психологія життєвих криз.

Загальна кількість публікацій: 100.

Основні публікації (окремі видання: назва, місце, рік видання, співавторство):

  • Климчук В. О. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації : монографія. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 290 с.
  • Климчук В. О., Горбунова В. В. Внутрішня мотивація учбової діяльності молоді: теорія, методика, програма розвитку : моногр. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 110 с.
  • Klymchuk V. Motivational dimensions of life events’ perception: Toward an individual motivational mapping on self-determination theory basis // Education Science and Psychology. – 2014. – № 2(28). – P. 78–92.
  • Klymchuk V. Shifting the motivational discourse by means of positum-approach and psychodrama // Indian Journal of Positive Psychology. – 2014. – Vol. 5(4). – P. 525–527.
  • Климчук В. А. Дискурс социального конструкционизма в современной зарубежной психологии мотивации // Вопросы психологии. – 2014. – № 2. – С. 143–151.
  • Климчук В. А. Методики исследования внутренней мотивации // Вопросы психологи. – 2012. – № 3. – С. 150–157.
  • Климчук В. А. Моделирование жизненного пути с помощью каузометрии, многомерного шкалирования и кластерного анализа // Вопросы психологии. – 2010. – № 3. – С. 113–120.
  • Климчук В. А. Тренинг внутренней мотивации. – СПб. : Речь, 2005. – 76 с.