Прізвище, ім’я та по батькові вченого: Ларіна Тетяна Олексіївна.

Посада, місце роботи, час призначення на посаду: старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України з лютого 2004 р.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук (з 2004 р.), старший науковий співробітник (з 2004 р.).

Теми дисертацій (кандидатська, докторська): канд.: “Соціально-психологічні передумови аутоагресивної поведінки молоді” за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Дата народження, відомості про освіту: 23.04.1974; закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка (“Спеціаліст психології. Викладач психології”, 1996 р.); аспірантуру Інституту соціальної та політичної психології АПН України (2001 р.).

Інформація про професійну діяльність (до призначення на займану нині посаду), роботу і стажування за рубежем: з 1997 – Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, лаб. психології реабілітації, мол. наук. співр.; з 2001 – Ін-т соціальної та політичної психології АПН України, лаб. соціальної психології особистості, мол. наук. співр.

Державні й відомчі нагороди (включаючи почесні звання):

Відомчі нагороди:

  • Почесна грамота НАПН України (2012 р.);
  • Диплом ІІ ступеня НАПН України за колективну монографію “Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості”.

Наукові інтереси: психологія особистості, життєстійкість особистості, психологія екстремальних ситуацій, опанування труднощів, життєві ризики, керування ризиками.

Загальна кількість публікацій: 38.

Основні публікації (окремі видання: назва, місце, рік видання, співавторство):

  • Життєстійкість особистості: Соціальна необхідність та безпека : навч. посіб. – Бібліотечка соціального працівника. – К. : Марич, 2009 – 76 с. (у співавторстві з Т. М. Титаренко).
  • Підготовка молоді до подружнього життя : метод. рекомендації. – К. : Міленіум, 2009. – 104 с. (у співавторстві з О. Я. Кляпець).
  • Ларіна Т. О. Життєстійкість як передумова постановки життєвих завдань: глава 2.10 / Т. О. Ларіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : [наук. моногр.] / [Т. М. Титаренко, О. Г. Злобіна, Л. А. Лєпіхова та ін]; за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 c. – С. 287–321.
  • Ларіна Т. О. Перспективи оптимізації особистісного самоздійснення молоді шляхом підвищення її життєстійкості / Т. О. Ларіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : [наук. моногр.] / [Т. М. Титаренко, О. Г. Злобіна, Л. А. Лєпіхова та ін]; за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 c. – С. 419–421.
  • Ларіна Т. О. Опитувальник “Самооцінка життєстійкості”: додаток 2 / Т. О. Ларіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : [наук. моногр.] / [Т. М. Титаренко, О. Г. Злобіна, Л. А. Лєпіхова та ін]; за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 c. – С. 500–502.