Прізвище, ім’я та по батькові вченого: Лазоренко Борис Петрович.

Посада, місце роботи, час призначення на посаду: провідний науковий співробітник Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2006 р.

Науковий ступінь, вчене звання: канд. філос. наук., доцент, старший наук. співробітник.

Теми дисертацій: канд.: “Цілепокладання і конструювання в теоретичному пізнанні” за спеціальністю 09.00.01 – Онтологія, гносеологія, феноменологія.

Дата народження, відомості про освіту: 11.12.1950; філософський ф-т, КДУ ім. Т. Г. Шевченка, аспірантура, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, докторантура.

Інформація про професійну діяльність (до призначення на займану нині посаду), роботу і стажування за рубежем: доцент, Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України. Український Центр профілактики і боротьби із захворюванням. Центр діагностики і терапії СНІД, Польська Республіка, Варшава. Стажування на посаді клінічного психолога.

Членство у вітчизняних: Член філософського товариства України, товариства конфліктологів України, Асоціації політичних психологів України, ВГО “Арт-терапевтична асоціація”.

Державні й відомчі нагороди (включаючи почесні звання).

Інші відзнаки: Грамота Президента України 2010 рік.

Наукові інтереси: соціально-психологічні проблеми подолання та профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі, психологічні, філософські та соціокультурні проблеми колективного та індивідуального несвідомого.

Загальна кількість публікацій: 120.

Основні публікації (окремі видання: назва, місце, рік видання, співавторство):

  • Закон единства противоположностей. – К. : Наукова думка, 1991. (у співавтор.).
  • Количество и качество. – К. : Наукова думка, 1992. (у співавтор.).
  • Психологія життєвої кризи. – К. : Агропромвидав України, 1998. (у співавтор.).
  • Особистісний вибір: психологія відчаю та надії : моногр. / за ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2005 (у співавтор.).
  • Проблемна молодь: шляхи само здійснення : моногр. – К. : Педагогічна думка, 2007.
  • Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 c. (у співавтор.).
  • Профілактика порушень адаптації до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій : навч. посіб. / НАПН України, ІСПП ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2011. – 272 с. (у співавтор.).
  • Катарсичні технології оптимізації життєконструювання проблемної молоді / Лазоренко Б. П. // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. наук. статей / Київський міжнародний університет ; Ін-т соц. та політ психол. НАПН України. – Серія : “Психологічні науки: проблеми і здобутки”; вип. 6. – К. : КиМУ, 2014. – С. 91–104.