Дворник Марина Сергіївна – завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, старший дослідник (Google ScholarORCIDScopusWeb of ScienceAcademia.edu), стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених, гештальт-терапевт, e-mail: MarynaDvornyk@ispp.org.ua, dvornyk.marina@gmail.com.

Титаренко Тетяна Михайлівна – головний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор (Google Scholar, ORCID, Scopus, Web of Science, Academia.edu), e-mail: tytarenkotm@gmail.com.

Лазоренко Борис Петрович – провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник (Google Scholar, ORCID, Scopus, Web of Science, Academia.edu), e-mail: bolaz@ukr.net.

Ларіна Тетяна Олексіївна – старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник (Google Scholar, ORCID, Scopus, Web of Science, Academia.edu), e-mail: larinatetyna.olex@gmail.com.

Мирончак Катерина Володимирівна – старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник (Google Scholar, ORCID, Scopus, Web of Science, Academia.edu), лауреат Премії Президента України для молодих учених, стипендіат імені Юрія Поправки для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні, e-mail: katerynamyronchak@gmail.com.

Громова Ганна Михайлівна – науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук (Google Scholar, ORCID, Scopus, Web of Science, Academia.edu), e-mail: annagrom@gmail.com.

Гундертайло Юлія Данилівна – молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (Google Scholar, ORCID, Scopus, Web of Science, Academia.edu), e-mail: juligundertaylo@gmail.com.

Чернявська Марина Олександрівна – молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (Google Scholar, ORCID, Scopus, Web of Science, Academia.edu), e-mail: maryna.ivanyuk17@gmail.com.

Савінов Володимир Вікторович – молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (Google Scholar, ORCID, Scopus, Web of Science, Academia.edu), дослідник плейбек-театру, керівник Київського плейбек-театру "Дежа вю плюс", гештальт-терапевт, фахівець у галузі соціально-психологічного тренінгу, e-mail: volodymyr.savinov@gmail.com.