Прізвище, ім’я та по батькові вченого: Титаренко Тетяна Михайлівна.

Посада, місце роботи, час призначення на посаду: завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (з січня 1997 р. по грудень 2018 р.). З січня 2019 року по теперішній час – головний науковий співробітник та керівник фундаментальних наукових досліджень лабораторії.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор психологічних наук (з 1994 р.), професор (з 2002 р.), дійсний член (академік) НАПН України (з 2019 р.).

Теми дисертацій (кандидатська, докторська): канд.: “Функції емоцій у моральному розвитку дошкільника” (1980); докт.: “Життєвий світ особистості: структурно-генетичний підхід” (1994).

Дата народження, відомості про освіту: 29.12.1950; закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (філософський факультет, відділення психології, 1973 р.); аспірантуру Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (1979 р.).

Інформація про професійну діяльність (до призначення на займану нині посаду), роботу і стажування за рубежем: з 1974 – Укр. філія Всесоюз. ін-ту техн. естетики, лаб. експертиз, інженер; з 1975 – Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, лаб. психофізіології, мол. наук. співр.; з 1979 – лаб. психології дошкільнят, мол. наук. співр.; з 1982 – лаб. психології важковиховуваних підлітків, ст. наук. співр.; з 1987 – лаб. теорії та методології, завідувач; з 1989 – лаб. методології, пров. наук. співр.; з 1993 – центр психології особистісних дисгармоній, завідувач; з 1994 – лаб. психології реабілітації, завідувач.

Членство у вітчизняних та зарубіжних наукових об’єднаннях:

 • член Президії Товариства психологів України (з 1998 р.);
 • член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (з 2006 р.).

Державні й відомчі нагороди (включаючи почесні звання):

Державні нагороди:

 • Заслужений працівник освіти України” (з 2000 р.);
 • Почесна грамота ВР України (2004 р.);
 • “Орден княгині Ольги” ІІІ ст. (2011 р.).

Відомчі нагороди:

 • Відмінник народної освіти” (з 1985 р.);
 • Відмінник освіти України” (з 1999 р.);
 • Почесна грамота Міністерства освіти України (1999 р.);
 • Перша премія АПН України за кращу монографію (2003 р.);
 • Нагрудний знак “За наукові досягнення” (2005 р.);
 • Премія у номінації “Кращий практичний посібник для управлінців, політиків, працівників соціальної сфери тощо та населення” (2007 р.);
 • Премія “За кращу науково-методичну роботу для вчителів, викладачів” (2008 р.);
 • Знак “Ушинський К. Д.” (2009 р.);
 • Премія у номінації “Кращий практичний посібник для управлінців, політиків, працівників соціальної сфери тощо та населення” (2009 р.);
 • Медаль НАПН України “Григорій Сковорода” (2010 р.).

Інші відзнаки:

 • Орден “Свята Анна” ІІІ ст. (2012 р.).

Наукові інтереси: особистісне життєконструювання; соціально-психологічні практики повсякденності; особистісні способи моделювання майбутнього (життєві завдання, життєві домагання, життєвий вибір); психологія життєвої кризи; психологічна допомога.

Загальна кількість публікацій: 405.

Основні публікації (окремі видання: назва, місце, рік видання, співавторство):

 • Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності: моногр. – К. : Міленіум, 2014. – 206 с. (спільно з Кочубейник О. М., Черемних К. О.).
 • Сучасна психологія особистості : навч. посіб. – 2-е вид.– К. : Каравела, 2013.
 • Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 с.
 • Профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій: навчальний посібник / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2011.
 • Испытание кризисом. Одиссея преодоления : моногр. – 2-е изд. – М. : Когито-центр, 2010.
 • Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека : навч. посіб. – К. : Марич, 2009 (у співавторстві з Ларіною Т. О.).
 • Проблемы психологической герменевтики / под ред. Н. В. Чепелевой. – К. : Изд. Нац. пед. ун-та им. М. П. Драгоманова, 2009 (співавтор).
 • Основи соціальної психології : навч. посіб. / за ред. М. М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008 (співавтор).
 • Загальна психологія: хрестоматія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 2 вид. – К. : Каравела, 2008 (співавтор).
 • Життєві домагання особистості : колект. моногр. / наук. ред., передмова, післямова, співавтор. – К., 2007.
 • Життєві кризи: технології консультування. У 2-х ч. – К. : Главник: 2007.
 • Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин : наук.-метод. посіб. – К., 2007. (у співавторстві з Кляпець О. Я.).
 • Основи психології : підр. для внз / за ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – 6-те вид. – К. : Либідь, 2006 (співавтор).
 • Основи практичної психології : підр. для внз. – 3-є вид. – К. : Либідь, 2006 (співавтор).
 • Особистісний вибір : психологія відчаю та надії / за ред. Т. М. Титаренко – К. : Міленіум, 2005.
 • Проблеми психологічної герменевтики : колект. моногр. / за ред. Н. В. Чепелєвої. – К., 2004 (співавтор).
 • Кризове психологічне консультування : моногр. – К. : Главник, 2004.
 • Життєва компетентність особистості : наук.-метод. посіб. – К., 2003. (співавтор).
 • Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності : моногр. – К. : Либідь, 2003.
 • Психология личности. Словарь-справочник / под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К. : Рута, 2001.
 • Психологія життєвої кризи / за ред. Т. М. Титаренко. – К. : Агропромвидав України, 1998.